Monday, February 20, 2012

MPHR: Paano Na?

Paano na kung lahat ng tao hindi nagbabayad ng buwis?
Paano na kung lahat ng nagugutom ayaw magtrabaho ng malinis?
Paano na kung lahat ng namamasukan sa gobyerno tumatanggap ng padulas?
Paano na kung lahat ng estudyante ay pinapayagang pumasa ng kanilang guro?
Paano kung lahat ng nakapila ay gustong mauna?
Nagsisikuhan at nagtutulakan pa?
Paano na?No comments:

Post a Comment