Monday, February 20, 2012

MPHR: Aklat

Lahat na lang binubuklat
Lahat ng pahina, kahit sinong aklat,
May yaman, may lihim,
Sa araw, itinago na nga
Sa dilim,
Sabihin niyo nga,
Kaninong pahina ang
Walang pilas?

No comments:

Post a Comment