Wednesday, May 25, 2011

MPHR: Bunga

Hinog na hinog na ang bunga,
Napakataas, makinang, 
Masarap ka'nin,
Maraming hindi makaabot,
Maraming nagnanais na kasing kinang,
Din sila,
May mga walang magawa,
Na nasa baba,
Nabubulok na sila,
Maraming hindi makaabot,
Kaya isip nilang may magawa,
Batuhin natin ang bunga,
Siraan natin, 
Tingnan natin kung mabulok,
Maging kasing tulad,
Natin.


- MANILA Pop Hits Radio

No comments:

Post a Comment